Polscy partnerzy

Wspierający projekt Baltic Sat Apps

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

mgr inż. Paweł Kisielewicz

Koordynator projektu BSA

pkisiele@pk.edu.pl
dr hab. Joanna Kołodziej

Prof. PK

jokolodziej@pk.edu.pl
mgr inż. Piotr Szuster

+48 509 715 635

piotr.szuster@pk.edu.pl
mgr inż. Adrian Widłak

adrian.widlak@pk.edu.pl
dr inż. Daniel Grzonka

dgrzonka@pk.edu.pl

Krakowski Park Technologiczny

mgr Jarosław Chojnacki

Project Manager

+48 786 140 190

jchojnacki@kpt.krakow.pl
mgr inż. Sonia Bazan

+48 690 089 500

sbazan@kpt.krakow.pl

Instytut Geodezji i Kartografii

mgr Damian Olszewski

damian.olszewski@igik.edu.pl