NASI MENTORZY

MICHAŁ LUPA

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, z wykształcenia informatyk. Na co dzień pracuje w Katedrze Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej AGH. Jego badania oscylują wokół zagadnień związanych z teledetekcją środowiska, sztuczną inteligencją oraz przetwarzaniem dużych wolumenów danych. Posiada kilkuletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów wykorzystujących dane przestrzenne w Polsce i Europie.  


KRZYSZTOF GETINGER

Współzałożyciel firmy consultingowej LoSA Laboratory of Spatial Analysis działającej w zakresie geoinformatyki oraz administrator systemów integracji danych przestrzennych w obsłudze pól naftowych. W trakcie studiów geologii na Akademii Górniczo-Hutniczej poznał możliwości płynące z wykorzystania obrazów satelitarnych w naukach o Ziemi, w szczególności w poszukiwaniach złóż. Z zapałem zagłębia wiedzę geologiczną i techniki przetwarzania zobrazowań satelitarnych dla potrzeb projektów leżących na przecięciu tych dwóch dziedzin, wykorzystując m.in. dane wielo- i hiperspektralne, metody zwiększania rozdzielczości obrazów (tzw. pan-sharpening), redukcję atmosferycznych zakłóceń oraz terenową weryfikację. Jego praca w ramach własnej działalności skupiła się głównie na prowadzeniu szkoleń z przetwarzania danych satelitarnych oraz na wspieraniu klienta w obsłudze programów GIS.
Jest zwolennikiem oprogramowania open-source i otwartych danych. Główną zaletę misji Sentinel upatruje w konstelacjach satelitów zapewniających częste powroty nad badany teren. Interesuje się obszarami związanymi z dostępnością wody, pomiarami w czasie niemal rzeczywistym oraz ochroną ciemnego nieba.
 


KATARZYNA ADAMEK

Doktorant oraz pracownik Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Z wykształcenia inżynier środowiska, magister górnictwa i geologii, z pasji nieustannie poszukuje nowej wiedzy i wyzwań. W pracy naukowej oraz zawodowej łączy tematy dotyczące Nauk o Ziemi oraz IT. W ramach prowadzonych badań wykorzystuje zobrazowania satelitarne szukając ich zastosowań w zagadnieniach geologii i zarządzania środowiskiem.


ARTUR SUROWIECKI

Pracownik dydaktyczny i doktorant Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Założyciel i prezes Stowarzyszenia Skywarn Polska – Polscy Łowcy Burz – stowarzyszenia działającego w zakresie edukacji i ostrzegania społeczeństwa przed groźnymi zjawiskami meteorologicznymi oraz zajmującego się badanami naukowymi dotyczących występowania groźnych zjawisk. Autor wielu artykułów popularnonaukowych, a w ostatnim czasie również naukowych (publikacja tekstów w renomowanym czasopiśmie naukowym Monthly Weather Review). W poprzednich latach wielokrotny mentor merytoryczny w hackathonach w zakresie wiedzy o środowisku. Jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim badania nad występowaniem burz i ich różnych form morfologicznych. W pracy badawczej korzysta między innymi z danych teledetekcyjnych (w tym radarowych i satelitarnych) i narzędzi GIS. W wolnej chwili, obok pracy dla Stowarzyszenia, poświęca się takim zainteresowaniom jak fotografia, ochrona środowiska, hydrologia, turystyka, architektura, transport publiczny i infrastruktura.


WALDEMAR FRANCZAK

Rozpoczął pracę w przemyśle satelitarnej obserwacji Ziemi stosując niestandardowe podejście do przetwarzania danych satelitarnych. Aktualnie współzałożyciel i specjalista od danych satelitarnych w spectator.earth, pracuje nad platformą ułatwiającą wprowadzenie informacji opartych na zdjęciach satelitarnych do codziennego życia każdego z nas.


JAROSŁAW CHOJNACKI

Project Manager w Krakowskim Parku Technologicznym. Kierownik programu akceleracyjnego SpaceUp BSA, wspierającego startupy wykorzystujące dane satelitarne, jak również koordynator międzynarodowych i krajowych projektów. Jest organizatorem eventów o tematyce kosmicznej, w tym międzynarodowego hackathonu ActInSpace oraz członkiem konsorcjum ESA BIC Polska, odpowiedzialnego za ESA BIC Kraków. Mentor na wydarzeniach dedykowanych startupom ICT. Aktywnie wspiera startupy technologiczne w Krakowskim Inkubatorze Technologicznym.