PRELEGENCI

DR ANNA CHROBRY

Jest fizykiem obecnie pochłoniętym przez swoją pasję do przestrzeni kosmicznej. 

Od dziesięciu lat mieszka i pracuje w niemieckiej „kosmicznej dolinie krzemowej” Bremen i jest profesjonalistką w sektorze lotniczym i astronautycznym, ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji projektów, studiów poświęconych tworzeniu H/W i S/W. Po uzyskaniu tytułu doktora fizyki we współpracy z Niemiecką Agencją Kosmiczną DLR, Chrobry współpracowała z międzynarodowymi liderami Airbus, Rolls Royce przy głównych projektach. Dla Airbusa ESM ORION, który zabierze pierwszą w historii kobietę na Księżyc w ramach misji Artemis, opracowywała rozwiązania termalne.

W 2018 r. dr Chrobry dołączyła do grupy OHB, która jest trzecią największą firmą LSI (Large System Integrator) w Europie. Zajmuje się tam tworzeniem satelitarnej telekomunikacji przyszłości. 

 Chrobry jest głęboko przekonana, że połączenie sił w całej Europie ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju sektora kosmicznego. Twardo stąpa po Ziemi i nie zapomina o ziemskich sprawach, takich jak walka o ochronę środowiska czy edukacja dziewczynek. Długoterminową misją dr Chrobry jest inspirowanie kobiet do rozwoju kariery w dziedzinie technologii. Chrobry twierdzi, że wybrała Niemcy jako swoją nową ojczyznę, miejsce docelowe dla doktoratu, zwabiona przez kraj wielkiego fizyka Einsteina, kompozytora Beethovena i pisarza Goethego, gdzie została uhoronowana tytułem insprirującego fizyka w 2020.


KLAUDIA BIELIŃSKA

Klaudia Bielińska - Content Manager w firmie CloudFerro. Ekspert w zakresie wykorzystania danych obserwacji Ziemi. Doświadczenie zawodowe w sektorze kosmicznym zdobywała realizując projekty na rynku polskim i zagranicznym. Z pasją obserwuje Ziemię z kosmosu.

 

 

 

 

 


PIOTR SZUSTER

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej. Doktorant na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Członek zarządu Stowarzyszenia Skywarn Polska - Polscy Łowcy Burz. Autor wielu artykułów naukowych w dycyplinie informatyki oraz klimatologii. Twórca systemu ostrzeżeń meteorologicznych SkyPredict 2. Brał udział w pracach komisji sejmowych oraz senackich nad ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sekora publicznego. Współpracował z Europejską Agencją Kosmiczną oraz Francuską Państwowym Ośrodkiem Badań Kosmicznych celem organizacji ActInSpace 2018. Wielokrotny mentor merytoryczny hackathonu HackYeah. W 2019 na posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki przedstawiał przyczyny wypadku w Tatrach Wysokich.

 

 


PIOTR SYNOWIEC

Prezes Kreatikon Sp. z o.o. dostarczającej zajęcia z robotyki, programowania i tematów kosmicznych zarówno w wersji stacjonarnej oraz przez kursy.krainatworczosci.pl

Ukończył "Space Up" program akceleracyjny Krakowskiego Parku Technologicznego zwieńczony II nagrodą za projekt "GlobKids" dotyczący edukacji kosmicznej w marcu 2020. W ramach projektu BaltiSatApps rozwinął projekt GlobKids.

Pondato ukończył warsztaty w Europejskiej Agencji Kosmicznej "E-technology Lab"  w roku 2018 o nauczaniu robotyki, programowania i elektroniki, pedagogikę podyplomowo w 2007 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W ramach studiów magisterskich na kierunku socjologia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego organizował "Dni Społeczne" z debatą np. o Big Brother. Brał udział w multidyscyplinarnym programie Erasmus Uniwersytetu Mannheim, 2000


FILIP ZYGA

Przewodniczący Koła Naukowego Cosmo oraz Lider misji balonowej HABSat na Politechnice Krakowskiej. Członek Rady Studentów przy Prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej. Aktywny członek projektów i hackatonów o tematyce kosmicznej. Na co dzień, student informatyki na Politechnice Krakowskiej żywo zainteresowany praktycznym wykorzystaniem technologii informatycznych w przestrzeni kosmicznej.

 

 

 

 

 

 


MAREK KRAWCZYK

Uzyskał tytuł magistra (2008) w dziedzinie tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim, tytuł magistra (2011) w dziedzinie japonistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, stopień doktora (2017), z wyróżnieniem w dziedzinie informatyki na Uniwersytecie Hokkaido w Sapporo, Japonia. Obecnie uczęszcza na studia podyplomowe z zakresu przedsiębiorczości w sektorze kosmicznym na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Dr Krawczyk poszerzył swoje kwalifikacje o kursy na poziomie uniwersyteckim z zakresu geodezji kosmicznej na Uniwersytecie Hokkaido w Sapporo w Japonii oraz z zakresu projektowania satelitów 0/A/B na Politechnice Warszawskiej. Jego wcześniejsze doświadczenia zawodowe obejmują zarówno techniczne, jak i administracyjne stanowiska w instytucjach zajmujących się badaniem i rozwojem dziedzin z wiązanych ze sztuczną inteligencją. Dr Marek Krawczyk jest obecnie zatrudniony jest na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w KP Labs w Gliwicach, gdzie odpowiedzialny jest za rozwój usług i produktów dla sektora kosmicznego, w tym: optyki, wizji maszynowej, obrazowania satelitarnego, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.


DARIUSZ TANAJEWSKI

Na co dzień związany z Wydziałem Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie w 2017 roku obronił doktorat na specjalności Geodezja i Nawigacja Satelitarna, a 2 lata później ukończył studia podyplomowe "Data Science w praktyce". 
Od przeszło roku aktywnie działa w olsztyńskim klubie DataWorkshop, tworzonym przez nietuzinkowych ludzi pracujących w różnych branżach, dla których wspólnym mianownikiem stała się Sztuczna Inteligencja.
W 2014 roku otrzymał nagrodę specjalną Niemieckiej Agencji Kosmicznej, przyznawaną w konkursie European Satellite Navigation Competition "Galileo Masters" za koncepcję "Mobile Underwater Positioning System", bazującego na obserwacjach satelitarnych. 

 

 

 

 


JAROSŁAW CHOJNACKI

Project Manager w Krakowskim Parku Technologicznym. Kierownik programu akceleracyjnego SpaceUp BSA, wspierającego startupy wykorzystujące dane satelitarne, jak również koordynator międzynarodowych i krajowych projektów. Jest organizatorem eventów o tematyce kosmicznej, w tym międzynarodowego hackathonu ActInSpace oraz członkiem konsorcjum ESA BIC Polska, odpowiedzialnego za ESA BIC Kraków. Mentor na wydarzeniach dedykowanych startupom ICT. Aktywnie wspiera startupy technologiczne w Krakowskim Inkubatorze Technologicznym.

 

 

 

 

 


BARTŁOMIEJ ZIORA

Student i starosta ostatniego semestru kierunku Informatyka na Politechnice Krakowskiej. Aktywny uczestnik wydarzeń i konkursów organizowanych przez uczelnię. Laureat HackOnline BalticSatApps 2020. Na codzień zainteresowany praktycznym użyciem nowoczesnych technologii i cyfryzacją świata, w tym nietypowym użyciem danych satelitarnych.

 

 

 

 

 

 

 


ARKADIUSZ PAPAJ

Pasjonat kosmosu, radioamator, nurek, paralotniarz, absolwent Politechniki Krakowskiej. Zawodowo programista. Ze stratosferą związany od 2013 roku, balony traktuje, jako platformę do eksperymentowania. Razem z grupą analogowych astronautów z projektu Lunares, ukończył Air-Land-Water Survival Training w ramach przygotowania przed misją arktyczną. Wolontariusz podczas corocznego Near Space Conference w Toruniu.

Od listopada 2020 – mentor części stratosferycznej projektu HABSat i członek zespołu OBC w kole COSMO.

 

 

 

 

 


JAKUB STASZEL

Student 3 roku Geoinformatyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zainteresowany szczególnie przetwarzaniem danych satelitarnych, analizami przestrzennymi, wizualizacją danych, algorytmami sztucznej inteligencji i różnymi możliwościami ich wykorzystania. Członek zespołu, który zdobył 2 miejsce podczas BalticSatApps Hackaton.

 

 

 

 

 

 


DRUŻYNA ROBOTYCZNA NEW TECH 7570

Jedyna w Polsce młodzieżowa drużyna startująca od 2019 roku w zawodach łazików marsjańskich European Rover Challenge (ERC). Drużyny budują roboty, które podczas trzech dni zawodów wykonują określone zadania symulujące pracę łazików na powierzchni Marsa. W 2020 roku zajęła 20 miejsce na 40 drużyn i była najmłodszą ekipą na turnieju. W klasyfikacji końcowej wyprzedziła m.in. Politechnikę Białostocką, Moskiewski Instytut Państwowy im. Łomonosowa, Petersburski Uniwersytet Państwowy, Uniwersytet Londyński oraz Cranfield University.

Drużyna jest jedną z trzech w Polsce młodzieżowych drużynych robotycznych typu FRC (First Robotics Competition).  W 2019 roku w pierwszych jej zawodach doszła do półfinałów w FRC Stambul Regional w Turcji. W 2021 roku wystąpi w zawodach FRC Long Island Regional w Nowym Jorku.

 

 

Drużyna New Tech 7570 działa przy Technikum Programistyczno-Robotycznym New Technology w Zamościu i Krakowie kształconym kierunkach:

  • Technik programista
  • Technik informatyk

Technikum realizuje trzy innowacje:

- Robotyka

- Przemysł kosmiczny

- e-sport

Technikum współpracuje z wieloma partnerami na szczeblu rządowym, samorządowym, biznesowym i naukowym w celu poprawy stanu polskiej edukacji zawodowej i dostosowaniu jej do realiów nowoczesnej gospodarki bazującej na koncepcji Przemysłu 4.0.