HACKATHON 18-24.06.2020

Ostatnie wydarzenie BalticSatApps, dołącz do wyzwania online!

 

 

W dniach 18-24.06.2020 odbędzie się 7-dniowy Hackathon, którego celem będzie znalezienie rozwiązania w zdefiniowanych 5 sektorach dotyczących przetwarzania danych satelitarnych. Rejestracja na wydarzenie została otwarta! 


Dołącz do nas, Twoja drużyna zapozna się z dostępną technologią, sposobem pozyskiwania zdjęć satelitarnych. Codziennie warsztaty z ekspertami, specjalistami, a także spotkania online z mentorami! Celem wydarzenia jest znalezienie rozwiązania pewnych problemów z wykorzystaniem usług opartych o dostęp i przetwarzanie danych satelitarnych w rejonie Morza Bałtyckiego w jednym z 5 wyznaczonych wyzwań:

 1. Gospodarowanie zasobami wodnymi
 2. Automatyczna ekstrakcja obiektów ze zobrazowań satelitarnych
 3. Teledetekcja w rolnictwie
 4. Monitoring jakości powietrza w kontekście poprawy poziomu życia
 5. Teledetekcja w czasie niemal rzeczywistym

 

 

W PULI NAGRÓD 6000 PLN ORAZ GADŻETY!

 

 

 

PRZYGOTOWALIŚMY 5 WYZWAŃ!

1. Gospodarowanie zasobami wodnymi

Sensory satelitów programu Copernicus pozwalają obserwować zasoby wody w jej trzech stanach skupienia – od lodowców czy pokrywę śnieżną przez oceany, rzeki aż do pary wodnej. Dzięki perspektywie z orbity okołoziemskiej pozwalającej uzyskiwać dane ze znacznych obszarów w jednej chwili, zobrazowania satelitarne stanowią unikatowe źródło informacji o zasobach i jakości wody, a także zasięgu anomalnych stanów hydrologicznych oraz szacowania spowodowanych przez nie strat. W połączeniu z modelami meteorologicznymi oraz klimatycznymi, mogą z powodzeniem wspierać programy przewidywania susz, powodzi czy też zapotrzebowania na wodę. Satelity dają również możliwość śledzenia bardziej szczegółowych aspektów takich jak wykwity alg czy też wycieki zanieczyszczeń do rzek. Dodatkowo, dane programu Copernicus zapewniają wiedzę o pokryciu i użytkowaniu terenu wspomagając wyznaczanie obszarów ochrony i retencji wody. W perspektywie rosnącego zapotrzebowania na ten surowiec, dane satelitarne odgrywają ważną rolę w dokumentacji obecnego jego stanu i długofalowego planowania działań mających zwiększyć jego dostępność.

 

2. Automatyczna ekstrakcja obiektów ze zobrazowań satelitarnych

Wraz z postępującym rozwojem pojawia się coraz więcej zagadnień wymagających monitoringu na rzecz administracji, przemysłu, bezpieczeństwa czy wielu innych względów. Obecnie coraz ciekawsze zastosowania danych satelitarnych znajdują uznanie, jak kontrola ruchu w portach lotniczych oraz morskich, monitoring stanu technicznego obiektów infrastruktury, szacowanie zasobów gatunkowych flory na wybranych obszarach. Kluczem do sukcesu jest tutaj automatyzacja procesu ekstrakcji obiektów będących w centrum zainteresowania oraz znalezienie zastosowania, które wpisze się w obecne potrzeby.

 

3. Teledetekcja w rolnictwie

Wykorzystanie zobrazowań satelitarnych w szeroko pojętym rolnictwie z roku na rok zyskuje coraz większe grono zwolenników. Nowoczesne rolnictwo odkrywa rozwiązania, które poza wysokiej jakości sprzęcie mechanicznym, bazują na rozwiązaniach geoinformatycznych. Rozwiązania te stosowane są w głównej mierze celem zwiększenia plonów poprzez regularny monitoring stanu pól uprawnych. Co więcej, już najzwyklejsze dane pozyskane w paśmie widzialnym umożliwiają rolnikom dokonanie fotointerpretacji plonów, umożliwiając wychwycenie obszarów problematycznych. Analiza stanu upraw obejmuje także bogatą bazę wskaźników teledetekcyjnych, pozwalających ilościowo i jakościowo ocenić stan biomasy. Teledetekcja pełni zatem rolę specjalistycznego narzędzia pomiarowego, co w przypadku zobrazowań wykonywanych cyklicznie, daje pełny przekrój kondycji roślinności w całym okresie wegetacyjnym. Warto wspomnieć także o zagadnieniu tak zwanego rolnictwa precyzyjnego, gdzie informacje o stanie uprawy pozwalają różnicować sposób nawadniania, wysiewy nasion, nawozów czy środków ochrony roślin.

 

4. Monitoring jakości powietrza w kontekście poprawy poziomu życia

Nie tylko zobrazowania powierzchni Ziemi, ale także monitoring atmosfery i jakości powietrza wchodzą w zakres programu Copernicus. Tym samym satelity misji Sentinel-3 oraz Sentinel-5 dostarczają informacji na temat parametrów takich jak NO2, SO2, CO, promieniowanie UV, temperatura powierzchni mórz i wielu innych, pozwalając nie tylko na ocenę jakości powietrza, ale także na prowadzenie analiz mających na celu zrozumienie procesów wpływających na degradację tego komponentu środowiska. Obecnie odpowiedź na pytania takie jak - co i w jakim stopniu wpływa na pogorszenie stanu powietrza, jakie zależności wpływają na jakość naszego życia oraz, przede wszystkim, gdzie szukać poprawy - stanowią jedno z ważniejszych zagadnień względem bezpieczeństwa społeczeństwa i naszego zdrowia - lokalnie jak i globalnie.

 

5. Teledetekcja w czasie niemal rzeczywistym                                   

Program Copernicus dzięki rozwojowi techniki kompresji danych, przesyłania sygnału oraz rozbudowy sieci stacji naziemnych oferuje dostęp do części zobrazowań w czasie niemal rzeczywistym – do trzech godzin od pozyskania danych przez sensor. Zobrazowania satelitarne o wysokim priorytecie znajdują zastosowania w śledzeniu przebiegu sytuacji kryzysowych, jak na przykład pożary lasów lub powodzie, czy też są źródłem aktualnych informacji o stanie jakości powietrza i wielu parametrów służących krótkoterminowemu prognozowaniu pogody. Teledetekcja w czasie niemal rzeczywistym jest niezbędna wszędzie tam, gdzie informacja z nawet odległych zakątków globu musi dotrzeć jak najszybciej do użytkownika końcowego, a różnorodność sensorów misji Sentinel sprzyja tworzeniu aplikacji daleko wykraczających poza przykładowe zastosowania wspomniane wyżej.

 

FORMUŁA WYDARZENIA

Wydarzenie odbędzie się w całości online w dniach od 18 czerwca (czwartek) do 24 czerwca (środa)! Cała formuła wydarzenia oparta jest o komunikację w trybie zdalnym. Zapewniamy kontakt z naszymi ekspertami w swojej dziedzinie, mentorami, którzy będą służyli swoją wiedzą i wsparciem. Dołącz na platforme Slack, gdzie zostały otwarte już odpowiednie kanały komunikacyjne. Dzięki formule opartej na pracy online będziesz miał również możliwość uczestniczenia na wykładach specjalistów z wielkimi osiągnięciami w dziedzinie przetwarzania danych satelitarnych.

 

POZNAJ NASZYCH MENTORÓW

 

Każdego dnia organizatorzy wydarzenia dostępni będą na platformie Slack. Wszelkie pytania i kwestie dotyczace prezentacji, warsztatów, spotkań z mentorami prosimy kierować do Info Room'a - kanał questions-and-answers:

DOŁĄCZ DO PLATFORMY SLACK

Dostępny jest również dedykowany email - kontakt@balticsatapps.pl

 

CZWARTEK 18.06.2020

KOMUNIKATOR     

GODZINA               

TEMAT                                                                                         

PROWADZĄCY

ZOOM

15:00 - 15:25

Przywitanie (prezentacja). 
Platforma Copernicus (prezentacja)

Piotr Szuster, Paweł Kisielewicz 

ZOOM

15:30 - 15:50

Przyszłość sektora kosmicznego
(i jak stać się jej częścią).

Jarosław Chojnacki

ZOOM

15:55 - 16:25

Skywarn Polska - Polscy Łowcy Burz

Artur Surowiecki, Piotr Szuster

ZOOM

16:30 - 16:50

Możliwości zastosowania danych
satelitarnych w naukach o Ziemi

Krzysztof Getinger

ZOOM

16:55 - 17:15

Hack Online vol. 1

 • od czego zacząć,
 • kiedy warsztaty,
 • jak przygotować się do warsztatów,
 • Q&A
Partnerzy Projektu
       

 

PIĄTEK 19.06.2020

KOMUNIKATOR      

GODZINA                   

TEMAT                                                                                           

PROWADZĄCY

ZOOM

 

17:00 - 18:30

Warsztat Spectator.earth

Waldemar, Kamil

SLACK

18:30 - 20:00

Dostęp do mentorów

Kasia, Michał,

Krzysztof, Artur

 

 

SOBOTA 20.06.2020

KOMUNIKATOR      

GODZINA                   

TEMAT                                                                                            

PROWADZĄCY

ZOOM

10:00 - 11:00

Warsztat część pierwsza

Michał Lupa

ZOOM

 

11:15 - 12:45

Warsztat część druga

Kasia Adamek

SLACK

15:00 - 17:00 

Dostęp do mentorów

Michał, Kasia,
Krzysiek, Artur

 

NIEDZIELA 21.06.2020

KOMUNIKATOR      

GODZINA                   

TEMAT                                                                                           

PROWADZĄCY

SLACK

15:00 - 17:00 

Dostęp do mentorów

Michał, Kasia,

Krzysiek, Artur

 

PONIEDZIAŁEK 22.06.2020

KOMUNIKATOR     

GODZINA                   

TEMAT                                                                                           

PROWADZĄCY

SLACK

17:00 - 20:00 

Dostęp do mentorów

Michał, Kasia,

Krzysiek, Artur

 

WTOREK 23.06.2020

KOMUNIKATOR     

GODZINA                   

TEMAT                                                                                           

PROWADZĄCY

ZOOM

16:00 - 17:20

How to get your space-related idea off the

ground and win EUR 10,000 Cash Prize.

KPT, Planet,

GSA, AZO

ZOOM

17:30 - 20:00 

Dostęp do mentorów

Michał, Kasia,

Krzysiek. Artur

 

ŚRODA 24.06.2020

KOMUNIKATOR     

GODZINA                    

TEMAT                                                                                          

PROWADZĄCY

ZOOM

do 15:00

Ostateczny termin przesyłania prac

BSA Team

ZOOM

15:30 - 17:00 

Prezentacje 

Uczestnicy BSA

Hack Online

ZOOM

do 17:30

Ogłoszenie wyników i zakończenie

BSA Hack Online vol.1

Uczestnicy BSA

Hack Online

 

POTRZEBNE NARZĘDZIA

Podczas wydarzenia będziemy używać takich programów jak Zoom oraz Slack.

 

  - warsztaty z ekspertami               - godziny mentorskie

 

KOGO SZUKAMY

Poszukujemy osób mających pomysł na polepszenie oraz realizację usług z wykorzystaniem danych satelitarnych.

 

NAGRODY

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe i gadżety od partnerów. 

 • pierwsze miejsce - nagroda dla zespołu w wysokości 3000 PLN
 • drugie miejsce - nagroda dla zespołu w wysokości 2000 PLN
 • trzecie miejsce - nagroda dla zespołu w wysokości 1000 PLN

 

PARTNERZY

 

                                                                      

 

 


Hackathon jest początkiem przygody, przygotuje Twoją drużynę do wzięcia udziału w wiodącym na rynku konkursie dla firm Copernicus Masters którego celem jest znalezienie innowacyjnych rozwiązań opartych o wykorzystywanie danych satelitarnych.